1. Instrucțiuni privind retragerea

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a oferi niciun motiv.

Termenul de retragere este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimelor bunuri.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (Airless Discounter GmbH, Köpenicker Landstraße 151, 12437 Berlin, info@airless-discounter.de, telefon: 030-220 154 36, telefax: 03212-400 1008) prin intermediul unei declarații exprese (de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin poștă, prin telefax sau prin poștă electronică) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract. În acest scop, puteți utiliza modelul de formular de retragere anexat, care nu este însă obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

2. Urmările retragerii
În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, cu excepția costurilor de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care primim notificarea retragerii dumneavoastră din prezentul contract. Rambursarea va avea loc prin același mijloc de plată utilizat de dumneavoastră pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu se vor percepe taxe pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea are loc mai devreme. Aveți obligația de a ne returna sau preda bunurile imediat și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne comunicați retragerea din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

Veți suporta costurile directe de returnare a bunurilor.

Aveți obligația de a plăti pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare are loc ca urmare a unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru a verifica calitatea, proprietățile și funcționarea bunurilor.

3. Formular de retragere

(Dacă doriți să vă retrageți din contract, atunci completați acest formular și returnați-l.)

Către
Airless Discounter GmbH
Köpenicker Landstrasse 151
12437 Berlin
Fax: 03212-400 1008
Poștă electronică: info@airelss-discounter.de

[aici trebuie introduse de către contractant numele, semnătura și, după caz, numărul de telefax și adresa de poștă electronică ale contractantului]:

Prin prezenta, eu/noi mă/ne (*) retrag(em) din contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)


_______________________________________________


_______________________________________________


Comandat pe ___________________ (*)/primit pe _______________________(*)


Numele consumatorului (consumatorilor) ______________________________________


Adresa consumatorului (consumatorilor)


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________                    _____________________________________________________


Data                                         Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)


_____________________________________________________________________________________


(*) A se tăia dacă nu se aplică

4. Excluderea dreptului de retragere:

Dreptul de retragere nu se aplică în cazul contractelor la distanță:

1. pentru livrarea de bunuri care nu sunt prefabricate și pentru a căror producție este decisivă o selecție sau o determinare individuală din partea consumatorului sau care sunt expres adaptate la nevoile personale ale consumatorului;

2. pentru livrarea de bunuri care se pot deteriora rapid sau a căror dată de expirare ar fi rapid depășită;

3. pentru livrarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în cazul în care sigiliul acestora a fost îndepărtat după livrare;

4. pentru livrarea de bunuri în cazul în care acestea au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri după livrare din cauza naturii lor;

5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice într-un ambalaj sigilat, dacă sigiliul a fost îndepărtat după livrare;

6. pentru livrarea de ziare, publicații periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament;

7. pentru livrarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, dar care pot fi livrate cel mai devreme la 30 de zile de la încheierea contractului și a căror valoare curentă depinde de fluctuațiile pieței asupra cărora comerciantul nu are nicio influență.

Die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website wird zukünftig verhindert.