Art. 1. Generalități și domeniul de aplicare

1. Următorii termeni și condiții generale (TCG) reglementează relația contractuală dintre societatea Airless Discounter GmbH și consumatorii și comercianții care utilizează conținutul de pe internet al societății Airless Discounter GmbH (denumiți în continuare „cumpărători”). TCG vizează utilizarea paginii de internet airless-discounter.de, precum și toate subdomeniile care aparțin acestui domeniu. Se aplică versiunea valabilă la momentul încheierii contractului. Limba contractului în original este limba germană.

2. Consumatorii, în cadrul acestor termeni și condiții, sunt persoane fizice care intră în relații de afaceri cu Airless Discounter GmbH fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor comerciale sau profesionale independente. Comercianții, în cadrul acestor termeni și condiții, sunt persoane fizice, persoane juridice sau asociații cu personalitate juridică care intră în relații de afaceri cu Airless Discounter GmbH în exercitarea activității lor comerciale sau profesionale independente.

Art. 2. Încheierea contractului

1. Ofertele societății Airless Discounter GmbH disponibile pe internet constituie o invitație fără caracter obligatoriu pentru cumpărător de a comanda bunuri de la Airless Discounter GmbH.

2. Prin comandarea pe internet a obiectului de achiziție dorit, cumpărătorul depune o ofertă cu caracter obligatoriu de încheiere a unui contract de cumpărare.

3. Societatea Airless Discounter GmbH este îndreptățită să accepte această ofertă în termen de 2 zile prin trimiterea unei confirmări de comandă. Confirmarea comenzii se trimite prin poștă electronică. După expirarea termenului specificat în prima teză fără concretizarea unui rezultat, oferta se consideră respinsă.

Art. 3. Plata, data scadenței, nerespectarea obligațiilor de plată

1. Plata bunurilor se face prin plată în avans, factură și PayPal. Plata prin PayPal este posibilă și prin PayPal Express Checkout (finalizarea expresă a plății), debit direct, factură și card de credit. Airless Discounter GmbH își rezervă dreptul de a accepta sau de a exclude anumite metode de plată în cazuri individuale.

2. În cazul plății în avans, se aplică un termen de plată de șapte zile de la plasarea comenzii. În cazul în care Airless Discounter GmbH nu a primit plata după 14 zile, comanda va fi anulată automat. Astfel, conform articolului 2 din TCG, oferta clientului se consideră a fi respinsă.

3. În cazul plății prin factură, cumpărătorul se obligă să achite suma facturată în termenul menționat pe factură.

4. Plățile prin PayPal sunt procesate de PayPal (Europe) S.ŕ.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, număr de înregistrare în registrul comerțului: R.C.S. Luxembourg B 118 349. În cazul în care se optează pentru această metodă de plată, trebuie să se respecte cererile de plată de la PayPal.

5. În cazul în care cumpărătorul este în întârziere de plată, acestuia i se va putea imputa orice neglijență în această perioadă. De asemenea, acesta este răspunzător pentru daunele accidentale cauzate de prestație, cu excepția cazului în care daunele s-ar fi produs și în cazul în care prestația ar fi fost efectuată la timp.

6. Prețul de achiziție este purtător de dobândă pe durata perioadei de neplată. Rata implicită a dobânzii pentru anul respectiv este cu cinci puncte procentuale peste rata de bază. În cazul tranzacțiilor în care nu este implicat un consumator, rata dobânzii este cu opt puncte procentuale peste rata de bază.

7. Nu este exclusă revendicarea altor daune-interese.

Art. 4. Dreptul de retragere

1. Dreptul de retragere se aplică numai consumatorilor.

2. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a oferi niciun motiv. Termenul de retragere este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimelor bunuri. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație expresă. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

3. Urmările retragerii

3.1 În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, avem obligația de a vă rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, cu excepția costurilor de livrare, imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea retragerii dumneavoastră din prezentul contract.
 3.2 Pentru această rambursare, vom folosi același mijloc de plată pe care l-ați folosit pentru tranzacția inițială. Putem refuza rambursarea până când primim bunurile înapoi.
 3.3 Aveți obligația de a ne returna sau preda bunurile imediat și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne comunicați retragerea din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.
 3.4 Aveți obligația de a plăti pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare are loc ca urmare a unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru a verifica calitatea, proprietățile și funcționarea bunurilor.

Art. 5. Livrarea

1. Livrarea se efectuează prin expedierea obiectului de achiziție la adresa indicată de cumpărător.

2. Livrarea se face contra costurilor de ambalare și de transport menționate. În cazul în care cumpărătorul solicită un tip special de expediere care implică costuri mai mari, acesta va suporta, de asemenea, aceste costuri suplimentare.

3. În cazul în care cumpărătorul achiziționează obiectul de achiziție pentru activitatea sa comercială sau profesională, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a obiectului de achiziție se transferă către acesta din momentul în care Airless Discounter GmbH a livrat obiectul de achiziție agentului de expediție, transportatorului sau persoanei sau instituției desemnate în alt mod să efectueze expedierea.

Art. 6 Rezerva proprietății; compensarea; dreptul de retenție

1. În cazul consumatorilor, ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunului achiziționat până la plata integrală a sumei facturate. În cazul comercianților care își exercită activitatea comercială sau profesională independentă, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunului achiziționat până la soluționarea tuturor creanțelor restante din relația de afaceri cu cumpărătorul. Drepturile de garanție corespunzătoare sunt transferabile către terți.

2. Aveți dreptul la compensare numai dacă cererile dumneavoastră reconvenționale au fost stabilite în mod legal sau sunt necontestate sau recunoscute de noi. În plus, aveți dreptul de retenție numai dacă și în măsura în care cererea dumneavoastră reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală.

3. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată față de noi, toate creanțele existente devin imediat exigibile.

Art. 7. Prețurile

1. Prețul menționat în oferta respectivă pentru obiectul de achiziție se înțelege ca fiind prețul final, inclusiv orice formă de TVA și alte componente ale prețului.

2. Prețul nu include costurile de livrare și de expediere.

Art. 8. Garanția

1. Garanția față de consumatori

1.1 Airless Discounter GmbH garantează că obiectul de achiziție este lipsit de defecte la predare. În cazul în care apare un defect material în termen de șase luni de la predarea obiectului de achiziție, se prezumă că acesta era deja defect la momentul predării, cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura obiectului de achiziție sau a defectului. În cazul în care defectul material apare doar după expirarea celor șase luni, cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că defectul material exista deja la momentul predării obiectului de achiziție.

1.2 În cazul în care obiectul de achiziție este defect la momentul predării, cumpărătorul are posibilitatea de a alege dacă prestația suplimentară trebuie să fie executată prin reparare sau înlocuire. Airless Discounter GmbH are dreptul de a refuza tipul de prestație suplimentară ales, în cazul în care execuția este posibilă numai cu costuri disproporționate, iar celălalt tip de prestație suplimentară nu prezintă dezavantaje semnificative pentru cumpărător.

1.3 În cazul în care prestația suplimentară nu se poate produce, cumpărătorul poate, în principiu, să ceară o reducere a prețului de achiziție (rabat) sau denunțarea contractului (retragere), precum și daune-interese, la discreția sa. În cazul în care există doar defecte minore, cumpărătorul nu are dreptul de a se retrage din contract.

1.4 Revendicările cumpărătorului din cauza defectelor se prescriu după doi ani, iar în cazul vânzării de bunuri folosite după un an. Termenul de prescripție de un an nu se aplică în cazul cererilor de despăgubire.

2. Garanția față de comercianți

2.1 Dacă achiziția reprezintă o tranzacție comercială pentru Airless Discounter GmbH și cumpărător, cumpărătorul trebuie să inspecteze imediat bunurile livrate pentru a vedea dacă există abateri calitative și cantitative și să notifice în scris societatea Airless Discounter GmbH cu privire la orice defecte recognoscibile în termen de o săptămână de la primirea bunurilor; în caz contrar, este exclusă revendicarea dreptului la garanție. Societatea Airless Discounter GmbH trebuie să fie notificată în scris despre defectele ascunse în termen de o săptămână de la descoperire. Expedierea în timp util este suficientă pentru a respecta termenul limită. În acest caz, cumpărătorul poartă întreaga sarcină a probei pentru toate condițiile prealabile de revendicare, în special pentru defectul în sine, pentru momentul constatării defectului și pentru notificarea în timp util a defectului.

2.2 În caz de defecte, Airless Discounter GmbH va executa garanția, la propria discreție, prin reparare sau înlocuire.

2.3 Revendicările cumpărătorului din cauza defectelor se prescriu după un an. Acest termen de prescripție de un an nu se aplică în cazul cererilor de despăgubire.

3. În cazul în care Airless Discounter GmbH livrează un obiect de achiziție fără defecte în scopul prestației suplimentare, Airless Discounter GmbH poate solicita cumpărătorului să returneze obiectul de achiziție defect.

4. Deteriorările cauzate de măsuri necorespunzătoare sau necontractuale luate de cumpărător în timpul instalării, conectării, operării sau depozitării nu constituie un motiv de revendicare împotriva societății Airless Discounter GmbH.

Art. 9. Limitarea răspunderii

1. Societatea Airless Discounter GmbH este răspunzătoare pentru daune, altele decât cele care rezultă din vătămarea vieții, a corpului și a sănătății, numai în măsura în care aceste daune au la bază un comportament intenționat sau din neglijență gravă sau încălcarea culpabilă a unei obligații contractuale esențiale de către Airless Discounter GmbH sau de către agenții săi. O obligație contractuală esențială este o obligație a cărei îndeplinire reprezintă o condiție prealabilă pentru executarea corespunzătoare a contractului și pe a cărei respectare cumpărătorul se poate baza în mod regulat. Orice altă răspundere pentru daune este exclusă. Nu sunt afectate revendicările care decurg dintr-o garanție oferită de Airless Discounter GmbH pentru calitatea obiectului de achiziție și din legislația privind răspunderea pentru produse.

2. În conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, nu se poate garanta că transmiterea de date prin intermediul internetului este lipsită de erori și/sau disponibilă în orice moment. Prin urmare, nu suntem responsabili pentru disponibilitatea permanentă a magazinului nostru virtual.

Art. 10. Închirieri
Următoarele condiții de închiriere reprezintă temeiul pentru închirierea de echipamente de la Airless Discounter GmbH.

1. Cerințe

1.1 Participarea la un curs introductiv pentru tehnologia de pulverizare Airless la Airless Discounter GmbH.
1.2 Formare profesională recunoscută în acest domeniu, cu experiență în tehnologia de pulverizare Airless.

2. Durata închirierii
Durata minimă a închirierii este de 3 zile. Perioada de închiriere începe în ziua în care aparatul de pulverizat Airless este preluat (pe cont propriu sau prin expeditor). În prezent, livrările sunt efectuate în termen de 5-7 zile lucrătoare. Perioada de închiriere se încheie automat la expirarea perioadei de închiriere convenite, fără a fi necesară o notificare expresă de încetare.

3. Chiria
Chiria include taxa pe valoare adăugată legală și se bazează pe o durată minimă de închiriere de 3 zile (unitate de închiriere), în cazul în care încheierea perioadei de închiriere nu cade într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală. În cazul închirierilor mai lungi decât durata minimă de închiriere, chiria se calculează în funcție de unitatea de închiriere, indiferent dacă sunt închiriate mai puține zile decât unitatea de închiriere. Cheltuielile de expediere nu sunt incluse în prețul de închiriere. Chiria poate fi plătită numai în avans. Livrarea va avea loc numai după primirea plății.

4. Predarea fără defecte
Echipamentele închiriate trebuie să fie livrate, respectiv predate într-o stare lipsită de defecte. În cazul în care bunurile închiriate folosite prezintă semne de utilizare, acestea trebuie să fie documentate. În cazul în care se constată defecte la livrare, acestea trebuie să fie documentate. În caz contrar, chiriașul este răspunzător pentru defect.

5. Obligații
Chiriașul este obligat să manevreze prudent bunul închiriat. Chiriașul nu are dreptul de a aduce modificări la bunul închiriat sau de a îl utiliza în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. În caz de pierdere sau deteriorare a echipamentelor închiriate, societatea Airless Discounter GmbH trebuie să fie informată imediat. Subînchirierea nu este permisă. De asemenea, obiectul de închiriat nu poate fi amanetat, transferat sau cedat unor terți.

6. Fără transfer al dreptului de proprietate
Un transfer al dreptului de proprietate nu are loc prin încheierea unui contract de închiriere.

7. Returnarea
Echipamentele închiriate trebuie returnate, respectiv predate către societatea Airless Discounter GmbH în următoarea zi lucrătoare după expirarea perioadei de închiriere convenite. 

8. Răspunderea
Chiriașul este răspunzător pentru orice daună cauzată de acesta, respectiv survenită pe durata perioadei de închiriere. Acest aspect se aplică îndeosebi în cazul daunelor cauzate de returnarea tardivă, utilizarea necorespunzătoare și depozitarea necorespunzătoare (pierdere totală sau parțială). Chiriașul nu este răspunzător pentru daunele care apar ca parte a uzurii normale. 

Art. 11. Instructaje

1. Cursurile și evenimentele de grup oferite de Airless Discounter GmbH, cu serviciile și prețurile respective, sunt publicate pe pagina principală de la www.airless-discounter.de.

2. Înscrierea la cursuri și evenimente de grup se face prin telefon, în scris sau pe internet, pe pagina principală de la www.airless-discounter.de. Contractul se încheie prin confirmarea de către Airless Discounter GmbH sub formă de text.

3. Airless Discounter GmbH are dreptul de a nu organiza și de a anula cursurile din motive întemeiate, în special din cauza unui număr insuficient de participanți. În acest caz, Airless Discounter GmbH are dreptul de a oferi participanților un curs (cu același conținut) la o dată ulterioară, în loc să ramburseze orice sumă deja percepută.

4. Clientul poate anula participarea la un curs sau la un eveniment de grup cu până la 3 săptămâni înainte de începerea cursului sau a evenimentului, nemaiavând astfel obligația de a plăti costurile aferente. În cazul în care anularea se face cu până la o săptămână (7 zile calendaristice) înainte de data începerii, clientul trebuie să plătească 50% din suma convenită către Airless Discounter GmbH. În cazul unei anulări cu mai puțin de 7 zile sau al neparticipării la curs, suma integrală se plătește către Airless Discounter GmbH pentru evenimentul sau cursul respectiv.

5. Dreptul de a participa la un curs și de a organiza un eveniment se pierde în cazul în care serviciul nu este acceptat în termen de 45 de minute de la ora de începere programată.

6. Din motive de siguranță, este absolut necesară respectarea instrucțiunilor personalului Airless Discounter GmbH în timpul evenimentului. În cazul în care participanții nu respectă acest lucru, Airless Discounter GmbH își rezervă dreptul de a exclude acești participanți de la participarea ulterioară la eveniment. Costurile aferente sunt suportate de către participant.

Art. 12 Legislația aplicabilă și jurisdicția

Toate litigiile care decurg din acest raport juridic se supun legislației Republicii Federale Germania. În cazul consumatorilor, această legislație se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită. Este exclusă aplicarea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.
În cazul în care cumpărătorul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, jurisdicția exclusivă pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract este cea de la sediul social al societății Airless Discounter GmbH. Același principiu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu se supune unei jurisdicții generale din Germania sau în cazul în care locul de reședință sau domiciliul obișnuit al cumpărătorului este necunoscut la momentul introducerii acțiunii.

Art. 13. Nulitatea parțială

În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentelor TGC este sau devine nulă sau inaplicabilă, celelalte dispoziții ale prezentelor TGC nu vor fi afectate, cu excepția cazului în care omiterea unor clauze individuale ar plasa o parte contractantă într-un dezavantaj nejustificat în măsura în care nu mai este rezonabilă respectarea contractului de către aceasta.


Dispoziții finale ale termenilor și condițiilor generale


Informații privind soluționarea litigiilor prin intermediul internetului
Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea virtuală a litigiilor pe internet la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de vânzare-cumpărare sau de servicii încheiate prin internet în care este implicat un consumator.

Die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website wird zukünftig verhindert.